MÅLGRUPPE
Kurset egner seg for ledere og ansatte som jobber med bærekraft i produksjonsselskap.

INNHOLD
EUs regelverk på bærekraft er i stadig endring med mål om bedre bærekraftsrappotering og reduksjon av klimautslipp. Norge, gjennom EØS-avtalen, er forpliktet til å implementere store deler av regelverket, dog med en viss forskyvning i tid. Hva skjer i EU nå rundt bærekraft, og hvordan kan dette påvirke norsk vannkraftproduksjon?

  • Utvikling av regelverket i EU og betydningen for kraftprodusenter
  • Hvilke spesifikke krav som stilles til kraftproduksjon etter taksonomien.
  • Praktisk anvendelse av screening-kriteriene for kraftproduksjon
  • Hva taksonomien betyr i direkte juridiske plikter og hvilke indirekte virkninger den har
  • Erfaringer fra en vannkraftprodusent om hvordan de jobber for å tilpasse seg regelverket
  • En innføring i resultatene fra arbeidet utført med betong platedammer
  • Case studier fra Kalhovd platedam
  • NVEs kommentarer til arbeidet som er utført

GJENNOMFØRING
Streamet Teamsmøte- Nettkurs.
Varighet: Ca. 2 timer.
Kurset er tilgjengelig 45 dager etter kjøp.