MÅLGRUPPE
Kurset egner seg for ledere og ansatte som jobber med bærekraft i nettselskap.

INNHOLD
EUs regelverk på bærekraft er i stadig endring med mål om bedre bærekraftsrappotering og reduksjon av klimautslipp. Norge, gjennom EØS-avtalen, er forpliktet til å implementere store deler av regelverket, dog med en viss forskyvning i tid. Hva skjer i EU nå rundt bærekraft, og hvordan kan dette påvirke norske nettselskap?

Hva får du kunnskap om?
  • Utvikling av regelverket i EU og betydningen for nettselskap
  • Hvilke spesifikke krav som stilles til nettselskapene etter taksonomien.
  • Praktisk anvendelse av screening-kriteriene for nettselskap
  • Hva taksonomien betyr i direkte juridiske plikter og hvilke indirekte virkninger den har
  • Erfaringer fra nettselskap om hvordan de jobber for å tilpasse seg regelverket

GJENNOMFØRING
Streamet Teamsmøte- Nettkurs.
Varighet: Ca. 1 time og 45 min.
Kurset er tilgjengelig 45 dager etter kjøp.