Introduksjon til RDS Power systems- selvstudium

Varenr: 15016
Kvinne som skriver.

Kurset gir en innføring i RDS-standarden (ISO/IEC 81346) generelt, og bruk i fornybarnæringen spesielt.

Innholdet er tilgjengelig i 45 dager etter kjøp.
Pris: 1 550,-
Medlemspris: 1 150,-
Kurset ligger i handlekurven
Gå til handlekurv

MÅLGRUPPE
Kurset er rettet mot ansatte i elektro-, automasjons og fornybar-/kraftnæringen. Det er også relevant for konsulenter, leverandører og personell i kraftselskaper som jobber med dokumentasjon, digitalisering, SCADA, vedlikeholds- og driftssystemer med mer. Kurset passer også for personell i nettselskaper og andre bransjer som jobber med relaterte problemstillinger eller er nysgjerrig på RDS-strukturen. Eksemplene i noen av kapitlene vil være hentet fra vannkraften, men vil ikke forutsette tung kjennskap til faget. Teknisk bakgrunn vil være en fordel.

INNHOLD
Strukturerte data, og helst på tvers av systemer, er en forutsetning for skalerbare digitale løsninger på tvers av fagområder, datasiloer og systemer. RDS-standarden (ISO/IEC 81346) gir et rammeverk for hvordan slike strukturer kan bygges opp på en måte som legger til rette for å hente ut digitaliseringspotensialet.   

Siden lanseringen av RDS-Hydro har standarden blitt tatt i bruk av flere selskaper i vannkraften. Utgangspunktet fra RDS-Hydro ble så godt tatt i mot av ISO at det nå er basisen for den nye offisielle ISO-standarden for Power systems. Olje- og gassbransjen har også valgt å basere sitt fellesprosjekt på samme grunnstandard.   

Kurset gir en grunnlegende innføring i de generelle delene av RDS-standarden (ISO/IEC 81346-1 og -2), den kraftspesifikke(ISO 81346-10), samt går dypere i detalj rundt applisering på vannkraften. 

Kurset er delt i fire hovedbolker: 
Kapittel 1 - Innføring (81346-1 & 2)  
Kapittel 2 - Kraftspesifikk (81346-10 DIS)  
Kapittel 3 - Vannkraftspesifikk   
Kapittel 4 - Implementering, praktisk nytte og bruk  

GJENNOMFØRING
Streamet forelesning - Nettkurs.
Kurset er delt opp i fire sesjoner. Varighet: Ca. 4 timer.
Kurset er et selvstudium som består av nettkurs med oppgaveløsning. Kurset er tilgjengelig 45 dager etter kjøp.

Kontaktperson