Økt samhandling og innovasjonstakt er årets fokus på Smartgridkonferansen.

Nettselskapene bør utnytte fleksibilitet hos sine kunder snarere enn å bygge nett for lav brukstid, men må ha teknologi som gir dem muligheter til å planlegge volum og hyppighet i ulike deler av nettet. Det mangler ikke på forskning og demonstrasjoner, men vi mener det er grunn til å spørre om samhandling for økt systeminnovasjon kunne vært bedre. I så fall, hva skal til?

Hvilke prinsipper bør gjelde for markedsbasert fleksibilitet og i hvilken grad er nettselskapene forberedt til å ta sluttbrukerfleksibilitet i bruk. Flere aktører har samhandlet og utviklet integrerte digitale markedsløsninger. Men de er ikke operasjonalisert. Er det slik at markedet ikke kan dekke alle behovene?

Det er et stort potensial for kostnadseffektivitet i nettselskapene gjennom datadrevet innovasjon og utnyttelse av nye teknologier. Internett er fullt av artikler om nytte av 5G, IoT og Edge Computing. Gjelder det også i det norske kraftnettet? Og vil kunstig intelligens være en forutsetning for digitalisering av nettforvaltningen? Mer digitalisering og systemintegrasjon øker samtidig sårbarheten. Hvordan bør sikkerheten håndteres? Vil hensynet til IKT-sikkerhet begrense muligheter for utnyttelse av nyttige skybaserte tjenester?

Flere sentrale spørsmål vil bli belyst gjennom interessante foredrag og samtaler på konferansens sesjoner: 

 • Innovasjonstakten må økes
 • Markedsbasert fleksibilitet – mulighetene og barrierene
 • Nettintegrert fleksibilitet – når usikkerheten blir for stor?
 • Planlegging av aktive nett – metoden må endres!
 • Integrerte energisystemer og lokale energisamfunn
 • Digitalisering – dataanalyser eller teknologi som driver?

Avslutningsvis vil de beste kandidatene til Smartgidsenterets Innovasjonspris presenteres og vinneren kåres.

Hvem er konferansen for?

 • Ansvarlige og fagpersonell innen nettutvikling
 • Forvaltning og -drift i nettselskap
 • Produkt- og forretningsutviklere hos strømleverandører
 • Teknologi- og tjenesteleverandører
 • Akademia og myndigheter