Åpenhetsloven – konsekvenser for fornybarnæringen

Varenr: 15025
Advokat og kontrakt

Dette kurset gir deg det du trenger å vite for å være forberedt på den nye Åpenhetsloven.

Innholdet er tilgjengelig i 45 dager etter kjøp.
Pris: 1 000,-
Medlemspris: 500,-
Kurset ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Hva får du kunnskap om?

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget, og den trer i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven gjelder for større virksomheter etter regnskapsloven § 1-5, som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.  

I dette webinaret vil Forbrukertilsynet redegjøre for loven, og gi en innføring i anbefalingene for hva din virksomhet burde komme i gang med i møte med lovens ikrafttredelse. Advokatfirmaet Haavind vil også sette søkelyset på hvordan Åpenhetsloven treffer fornybarnæringen, og vi vil få innlegg fra aktører i næringen om deres syn på loven.  

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer at virksomheter må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet virksomhetene gjør for å sikre dette. Hensikten med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.   

  • Hva er åpenhetsloven og Forbrukertilsynets rolle? 
  • Hva bør din virksomhet komme i gang med? 
  • Juridiske konsekvenser for fornybarnæringen.  
  • Hvordan ser bransjen på den nye loven? 

Kontaktperson

Dette er for deg som:

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge eller som er skattepliktig i Norge. Dette webinaret er nyttig for ansatte i alle virksomheter som berøres, men særlig aktører i fornybarnæringen. Ingen forkunnskaper er nødvendig.