Det du trenger å vite om EUs tredje og fjerde energimarkedspakke

Varenr: 15019
EUs flagg

Det kan være vanskelig å henge med i EUs energilovgivning, men påvirkningen den har på norsk fornybarnæring er stor. Se dette nettkurset for å få en overordnet og forståelig innføring i det viktigste du trenger å vite om EUs tredje og fjerde energimarkedspakke.

Innholdet er tilgjengelig i 45 dager etter kjøp.
Pris: 1 000,-
Medlemspris: 500,-
Kurset ligger i handlekurven
Gå til handlekurv

MÅLGRUPPE
Dette kurset gir en grunnleggende og forståelig innføring i EUs energimarkedspakker. Deltakelse krever ingen forkunnskaper. Webinaret er særlig aktuell for deg som jobber i tilknytning til fornybarnæringen, men kan også være aktuelt for andre med interesse for politikk. 

INNHOLD
Energi er et viktig politikkområde for EU. Den nødvendige overgangen til et lavutslippssamfunn, kombinert med den dagsaktuelle energikrisen i Europa har gjort at utviklingen i EUs energipolitikk har akselerert og om mulig blitt enda viktigere. Norge tar del i dette samarbeidet både gjennom EØS-avtalen, deltakelse i kvotemarkedet og felles gjennomføring av klimakutt. Denne lovgivningen påvirker oss i stor grad og har et stort nedslagsfelt.  

EUs energimarkedspakker er lovpakker som inneholder flere felles regler for kraft- og gassmarkedet i EU. Målet med disse lovpakkene er å utnytte kapasiteten på best mulig måte og gi både ren og rimelig strøm til hele Europa. EUs tredje og fjerde energimarkedspakke har vært gjenstand for debatt i Norge de siste årene.  

Det kan ofte være vanskelig å henge med i de tekniske detaljene i EU-relaterte saker. Dette webinaret gir deg derfor en enkel og forståelig innføring i det viktigste du trenger å vite om EUs tredje og fjerde energimarkedspakke. Dette inkluderer en tematisk gjennomgang av de viktigste utviklingene i kraftmarkedet, det viktigste du trenger å vite om ACER og en innføring i hvordan fjerde energimarkedspakke skiller seg fra den tredje.  

Hva får du kunnskap om?
  • Hovedlinjene i kraftmarkedet vårt 
  • Det viktigste du trenger å vite om markedsregelverket 
  • Det viktigste du trenger å vite om ACER 
  • Hva er nytt med "Ren energi-pakken"? (EUs fjerde energimarkedspakke) 


GJENNOMFØRING
Streamet Teams-møte - Nettkurs.
Kurset er delt opp i fire sesjoner. Varighet: Ca. 1 time og 50 min. 
Kurset er tilgjengelig 45 dager etter kjøp. 

(OBS. Det er noe redusert lydkvalitet ved innledningen. Beklager dette.) 

Kontaktperson