Hvordan få tilgang på kapital i det grønne markedet?

Varenr: 15023
finans

Fremtidens private investeringer skal styres mot aktivitet som bidrar til at vi når klimamålene våre. Dette webinaret gir deg kunnskap om bærekraftig finans.

Innholdet er tilgjengelig i 45 dager etter kjøp.
Pris: 2 000,-
Medlemspris: 1 300,-
Kurset ligger i handlekurven
Gå til handlekurv

Bærekraftig finans refererer til prosessen med å ta hensyn til miljø, sosiale aspekt og forretningsetikk (ESG) når investeringsbeslutninger tas i finanssektoren. Dette fører til mer langsiktige investeringer i bærekraftige økonomiske aktiviteter og prosjekter. ESG representerer en helhetlig tilnærming til bærekraft. 

Et finanssystem som støtter bærekraftig vekst og utvikling er et svært viktig virkemiddel for EU i målet om å nå sine forpliktelser i strategien for grønn vekst “Europas grønne giv” (European Green Deal). Målet er klimanøytralitet i EU innen 2050. Dette får store ringvirkninger på mange virksomhetsområder og for alle bedrifter som opererer i det indre markedet.  

Bli med på dette webinaret og få kunnskap om hva bærekraftig finans er og hvordan det påvirker bedrifter i fornybarnæringen.  

Les mer om bærekraftig finans på Europakommisjonen sine nettsider.

Kontaktperson

Dette er for deg som:

jobber med finans, klimarapportering og bærekraft. Særlig i tilknytning til fornybarnæringen, men også generelt.