MÅLGRUPPE
Dette kurset er for deg som ønsker å lære mer om PPA-avtaler. Enten om du jobber hos en strømprodusent, strømleverandør, strømkunde eller konsulent. Kurset er tilpasset nybegynnere og krever ikke noen særlige forkunnskaper.  

INNHOLD
PPA-avtaler (Power Purchase Agreements), og andre lignende strømkjøpsavtaler, blir stadig mer utbredt. Slike avtaler sikrer strømprodusenter forutsigbare inntekter, og de sikrer strømforbrukere stabile strømkostnader.  

I dette kurset vil du få en forklaring på hva PPA-avtaler og andre tilsvarende avtaler er, hvorfor slike avtaler blir mer og mer populære, hvorfor de benyttes, samt en innføring i de juridiske rammene og økonomiske hensyn som er viktig i slike avtaleinngåelser.  

Hva er PPA-avtaler? 
En Power Purchase Agreement (PPA) er en bilateral langtidsavtale som inngås direkte mellom bedrift og kraftprodusent for å sikre en fast energipris. En typisk PPA-avtale inngås for 10 til 20 år og er dermed en betydelig investering for begge parter. Avtalen beskytter bedrifter mot prisendringer i kraftmarkedet og sikrer strømprodusenten stabile inntekter.  
Les mer her: https://www.statkraft.no/produkter-og-tjenester/kraftavtaler-ppa/  

Hva får du kunnskap om?
  • Hva er en Power Purchase Agreement (PPA) 
  • Hvorfor benyttes PPA-avtaler og hvem er det mest aktuelt for 
  • Økonomisk perspektiv: hvordan priser man og hvilke analyser ligger til grunn 
  • Juridisk perspektiv: kontraktsrett, utforming og utfordringer 


GJENNOMFØRING
Streamet Teams-møte - Nettkurs.
Kurset er delt opp i fire sesjoner. Varighet: Ca. 1 time og 40 min. 
Kurset er tilgjengelig 45 dager etter kjøp.