Effektiv fornyelsesanalyse av mellomspente luftledninger (REPLAN)

Varenr: 15017
Mann på strømmast

Fornyelse av distribusjonsnett basert på objektive tilstandsvurderinger og samfunnsøkonomisk analyse av alternative fornyelsesalternativer gir best planverk.

Innholdet er tilgjengelig i 45 dager etter kjøp.
Pris: 4 500,-
Medlemspris: 3 500,-
Kurset ligger i handlekurven
Gå til handlekurv

MÅLGRUPPE
Kurset egner seg for vedlikeholdsanvarlige, vedlikeholdsplanleggere, nettplanleggere og personell som utfører inspeksjon/tilstandsvurdering i felt.

INNHOLD
Det er nesten 300 000 km distribusjonsnett i Norge. Mer enn 90% av det er luftledninger. Mye av det er gammelt og ifølge varslede planer gjenstand for reinvestering. Vi ser at å reinvestere for tidlig er ikke lønnsomt for nettselskapene. I dag er det i ingen eller liten grad bruk av objektive analyser som grunnlag for reinvesteringer eller større vedlikeholdstiltak. Flere nettselskap ønsket å endre på denne situasjonen og gikk sammen om å utvikle en effektiv metode for å kunne analysere ulike fornyelsesscenarier for mellomspennings (11-22 kV) luftledninger. Pilotering viser at videre vedlikehold med utskifting av deler av anlegget kan gi store økonomiske gevinster over en 20 års periode. Dette kurset skal gjøre deltakere i stand til å begynne å bruke metoden. 

GJENNOMFØRING
Streamet forelesning - Nettkurs.
Kurset er delt opp i 11 sesjoner.
Kurset er tilgjengelig i 45 dager etter kjøp. 

Kontaktperson

Dette er for deg som:

  • Er fagansvarlig/planlegger innen vedlikehold og nettutvikling
  • Vil forstå for modellen og hensikten grundig
  • Vil læres opp i bruk av analyseverktøyet 
  • Ønsker råd om kvalifikasjoner til og intern opplæring av personell 
  • Ønsker råd om hvordan metodikken kan implementeres i verdikjeden 
  • Vil kunne ta i bruk en effektiv metode for bedre nett- og vedlikeholdsplaner