MÅLGRUPPE
Kurset egner seg for ledere av nettselskaper, medarbeidere med oppgaver knyttet til inntektsrammeregulering, konsulenter/rådgivere og økonomipersonell som ønsker en bedre forståelse av inntektssiden i et nettselskap.

INNHOLD
Reguleringsmodellen som benyttes i dag har vært i bruk siden 2007, dog med ulike endringer underveis. Dagens inntektsrammer bestemmes dels av selskapenes faktiske kostnader og dels av en kostnadsnorm. Modellen skal bidra til en effektiv og samfunnsøkonomisk lønnsom drift og utvikling av nettselskapene. Du vil blant annet få kunnskap om:

  • Forstå reguleringsmodellen grunnprinsipper
  • Forstå beregningen av inntektsrammen
  • Lær om RMEs effektivitetsmåling
  • Lær om hvilke incentiver modellen gir
     

Kurset gir deg en grundig innføring i reguleringen av nettselskapenes inntekt gjennom foredrag og praktiske regneeksempler. Det kreves ingen forkunnskap om reguleringsmodellen, men kurset kan også gi mer erfarne folk nyttige innspill og kunnskap. 

GJENNOMFØRING
Streamet forelesning - Nettkurs.
Kurset er delt opp i fem sesjoner. Varighet: Ca. 2 timer. 

Kurset er tilgjengelig 45 dager etter kjøp. 

Dersom du har spørsmål til innholdet i kurset og noe du ønsker utdypet, ta kontakt med Jørn Bugge på jorn.bugge@fornybarnorge.no