MÅLGRUPPE
Kurset er for deg som arbeider med den årlige rapporteringen til RME. 


INNHOLD
Den årlige rapporteringen til RME kan oppleves som en ressurskrevende prosess, samtidig som den er meget viktig for selskapenes rammebetingelser. Energi Norge har derfor laget et E-læringskurs som vi håper bidrar til en langt mer effektiv og enkel rapporteringsprosess.

GJENNOMFØRING
Kurset består av videoer med nyttige tips til hvordan planlegge og organisere prosessen rundt regnskapsrapporteringen. Videre er det lagt opp til flere praktiske oppgaver som gir deg som deltaker en god start og grunnlag for rapporteringsarbeidet. Oversikter over sammenhenger mellom noter og vedlegg, flytdiagram, samt informasjon om hva RME spesielt er opptatt av, er også inkludert. Kurset er tilgjengelig 45 dager etter kjøp. Varighet: Ca. 1,5 time. 

OBS: Etter bestilling vil du motta en e-post med link til kursplattformen.