Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og NEK EN 50110-1 legger grunnlaget for sikkert arbeid i og sikker drift av elektriske anlegg. For å få mer praktisk påfyll har bransjen utarbeidet Brukerguidene for FSE og NEK EN 50110-1. Brukerguiden for lavspenning foreligger nå på markedet i revidert utgave. Den er både oppdatert ut fra dagens krav, har fokus på nye oppgaver og har fått en tiltalende lay-out med mange bilder/illustrasjoner.

Relevante forskrifter og normer:

Det er utarbeidet en tilsvarende brukerguide for høyspenningsanlegg. Denne kom i januar 2014 og kan også bestilles i vår nettbutikk.Veilederen er tilgjengelig kun i trykket utgave, og den er tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement. Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse. Prisen gjelder nåværende utgave.