Del B av normserien foreligger i norsk språkdrakt og består av følgende delnormer:

  • NEK 439-4 (tavler for byggeplasser)

  • NEK 439-5 (tavler og kabelskap for allmenne forsyningsnett)

  • NEK 439-6 (kanalskinnesystemer)

  • NEK 439-7 (tavler for marinaer, campingplasser, markedsplasser, ladestasjoner for elektriske kjøretøy og lignende)

Relevante normer:

Alle delene av normsamlingen kan også kjøpes samlet, til en 10 % rabattert pris.

Kjøp hele normsamlingen - NEK 439 del A, B og C Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer

Tilgjengelig kun i trykket utgave.

Tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement.

  • Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse.
  • Prisen gjelder nåværende utgave.