Samlingen inneholder følgende deler:
Del 1: Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC
Del 2: Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kV AC

Normsamlingen er oversatt til norsk og tilpasset norske forhold. Den dekker ønskede områder innenfor stasjonsanleggene. Dette gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) vil bli forenklet til en ren rammeforskrift. NEK 440 er nå snart like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er det for installasjonsbransjen.

Noen av de viktigste endringene i den nye normen er:
Utvidelse av omfanget
En del tekniske endringer (avstander m.v.)
Nye figurer og endring av eksisterende figurer
Flere veiledninger
Endring i en del tillegg
Språkvasking

Normen er en publikasjon energibransjen må ha. NEK 440:2015 erstatter NEK 440:2011

Relevante forskrifter:
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)

Den digitale versjonen inneholder en forbedret brukeropplevelse:
Direkte tilgang til FAQ hos NEK
Bruker får egen profil og kan lagre egne kommentarer i dokumentet
⚈ Enklere navigering i meny og søkefunksjon

Du får direkte digital tilgang. Prisen gjelder tilgang for ett år, tilgangen fornyes på årlig basis. Et årsabonnement må sies opp senest 1.desember for at det ikke skal videreføres påfølgende år.