Skjerpede krav for landbruket vil innebære høyere installasjonskostnader, men gir samtidig et anlegg av høyere kvalitet, økt sikkerhet, økt robusthet og med lengre forventet levetid.

Elektriske anlegg i Norge bygges normalt etter normsamlingen NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg. NEK TS 400 landbruk stiller skjerpede krav i forhold til NEK 400 for å bidra til nevnte mål. De skjerpede kravene kommer likevel først til anvendelse etter avtale mellom byggherre og prosjekterende/utførende om bruk av NEK 400 landbruk.

Tilgjengelig kun i trykket utgave.