Fornybar Norge tilbyr en abonnementsordning på flere av forskriftene og normene som ligger i nettbutikken. Abonnementsordningen gir deg som kunde en trygghet for at nyutgivelser/oppdateringer automatisk sendes direkte til ønsket leveringsadresse og din bedrift vil alltid ha gjeldende forskrifter og normer for hånden. Det er to typer abonnementsprodukter. Det som omtales her gjelder papirutgavene av forskrifter og normer. Vi har også en abonnementsordning/lisensordning på digitale håndbøker. Den kan du lese mer om her.

Dersom du velger å gå inn på et abonnement på trykte forskrifter og normer, så vil Fornybar Norge sørge for at du til enhver tid sitter med en oppdatert versjon av det produktet du abonnerer på. De fleste av disse forskriftene og normene utgis med flere års mellomrom. Abonnementsordningen er laget slik at du kun betaler når det kommer en ny utgave av det aktuelle produktet. Utover dette er ordningen sovende, og du får ingen faktura for de årene hvor det ikke er nye produkter. 

Bladet Elsikkerhet er også en abonnementsordning hvor du vil motta en årlig faktura. Dette bladet gis ut 1-2 ganger i året.

Du kan selv se en oversikt over dine abonnement på "Min Side". Hovedbrukeren i ditt firma har oversikt over alle firmabrukerne med tilhørende abonnement. 

Endringer/oppsigelse
Et abonnement må sies opp senest 1.desember for at det ikke skal videreføres påfølgende år. Dersom du ikke har sagt opp abonnementet i forkant av en ny utsendelse må du betale for den leveransen, men du kan si opp abonnementet slik at du ikke mottar dette i fremtiden. Oppsigelse kan skje via "Min Side" eller skriftlig til vår mailadresse nettbutikk@fornybarnorge.no. Abonnementet løper videre så lenge ikke oppsigelse skjer. Bedriften er selv ansvarlig for å si opp for ansatte som slutter eller skifter jobb.