I en stadig mer digitalisert hverdag ønsker mange å erstatte det fysiske produktet, med et digitalt produkt som du har tilgjengelig på ipad, telefon og pc hvor enn du måtte befinne deg. I samarbeid med 07 Media har vi etablert en digital plattform som inneholder flere digitale produkter. Ved kjøp av en digital publikasjon som ligger på denne plattformen vil du få tilgang så fort kjøpet er gjennomført.

Abonnementet på disse digitale publikasjonene faktureres årlig, i januar. Lisensen løper frem til oppsigelse. Oppsigelse må skje skriftlig før årsslutt for å være gyldig for kommende år.

Dersom du tegner et abonnement underveis i løpet av året vil du bli fakturert riktig andel av årslisensen ved kjøp.

Under kan du se en video som viser hvilke muligheter du har i de digitale håndbøkene.