Registrer ny bruker

  • Klikk på lenken over for registrering
  • Registrer e-postadresse
  • Registrer navn, firmanavn, rolle, mobil og passord
  • Du mottar per e-post en autentiseringslenke fra NHO som du må klikke på
  • Du mottar en bekreftelse på e-post fra Fornybar Norge
    - dette kan ta opptil én virkedag
  • Gratulerer! Du har nå tilgang til å bestille fagpublikasjoner og nettkurs