På bakgrunn av diskusjoner i vassdragsbransjen rundt gjeldene praksis for dimensjonering av fjellbolter i vassdragskonstruksjoner av betong, er det gjennomført et forskningsprosjekt innen temaet ved Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU i perioden 2010 – 2012. Studiene og forsøkene som er gjennomført på slakke fjellbolter dokumenterer en mye høyere kapasitet enn dagens retningslinjer for dimensjonering av betongdammer tillater utnyttet.

På bakgrunn av disse resultatene, og resultater fra andre studier det er referert til, anbefales en formel for dimensjonering av forankringslengde for fjellbolter som samsvarer med dagens standard for betongkonstruksjoner når det gjelder forankringslengder for armering.

NB! Sendes som PDF-fil i en egen e-post etter bestilling.