KOLEMINI er en kontraktbestemmelse utviklet for bruk av energibransjen ved anskaffelser med få grensesnitt. KOLEMINI er en velegnet kontraktstandard til bruk for anskaffelser av komponenter både innen kraftnett, vannkraftproduksjon og fjernvarme. Kontraktbestemmelsene regulerer alle forhold fra forespørsel til leveranse. Standarden er ikke ment for entrepriser. 

Standarden egner seg for relativt enkle kontrakter, det det ikke er mange komplekse grensesnitt mellom flere fag og leverandører. KOLEMINI 2 er en utgave som ble revidert ferdig i 2022, etter innspill fra flere aktører i bransjen.  

Denne versjonen har blitt revidert av en komite bestående av: 
- Sølvi Glevoll, BEnergy 
- Birger Godal Holt, Glitre Energi 
- Karoline Wiermyhr, Hafslund Eco 
- Lars Kjos, Hafslund Eco 
- May Bent Ruud Lundby, Elvia 
- Einar Jones-Kobro, Fornybar Norge

Det følger med en endringslogg fra første utgave av KOLEMINI. 
 
Fornybar Norge arrangerer løpende kurs for opplæring i bruk av KOLEMINI ved anskaffelser. Ved direkte henvendelse settes det også opp bedriftsinterne kurs. 

Merk: Erstatter 402-2016 KOLEMINI.

Tilgjengelig i nedlastbar (pdf) utgave, blir ettersendt på e-post etter bestilling.