Å ha en god spesifikasjon for overflatebehandling innen vannkraft er avgjørende for langsiktigheten/levetiden på vannkraftteknisk utstyr. Korrosjon er et utstrakt problem for vannkraftutstyr, og bransjen har etterlyst en oppdatert retningslinje som kan erstatte EnFo Publikasjon 277-1998. Spesifikasjonen bør benyttes for å sikre god kvalitet ved overflatebehandlingsarbeid enten ved oppgradering av eksisterende utstyr eller ved nyanskaffelser. Spesifikasjonen har både norsk og engelsk tekst i samme dokument.

Tilgjengelig i nedlastbar (pdf) utgave, blir ettersendt etter bestilling.