RDS Hydro Power arbeidet er tatt videre i ISO og dannet grunnlaget for den nye ISO/DIS 81346-10 som kan kjøpes her: https://www.iso.org/standard/75471.html

RD-Hydro Power kan erstatte EBL-kodeplan, KKS, RDS-PP og NEK 321/322 og fungere som bro for bransjens digitale plattformer for dokumentasjon, signaler og vedlikeholdssystemer.

ISO/IEC 81346 har allerede fått fotfeste i en rekke bransjer, og dette er vannkraftens svar på applisering av 81346. RDS-Hydro Power er en referansestruktur som går på tvers av systemer, fagfelt og dagens siloer for data og informasjon i vannkraften.

Produktet inneholder: - Manual med retningslinjer for bruk - Excelark med relevante tabeller - Tre eksempler på bruk.