RDS-Hydro Power

Varenr: 38300
Bilde RDS

RDS-Hydro Power (2019) er en applisering av IEC 81346 -1 og -2 for vannkraften. Prinsippene er internasjonalt anerkjente og fungerer på tvers av fagområder og disipliner.

RDS Hydro Power arbeidet er tatt videre i ISO og dannet grunnlaget for den nye ISO/DIS 81346-10 som kan kjøpes her: https://www.iso.org/standard/75471.html

RD-Hydro Power kan erstatte EBL-kodeplan, KKS, RDS-PP og NEK 321/322 og fungere som bro for bransjens digitale plattformer for dokumentasjon, signaler og vedlikeholdssystemer.

ISO/IEC 81346 har allerede fått fotfeste i en rekke bransjer, og dette er vannkraftens svar på applisering av 81346. RDS-Hydro Power er en referansestruktur som går på tvers av systemer, fagfelt og dagens siloer for data og informasjon i vannkraften.

Produktet inneholder: - Manual med retningslinjer for bruk - Excelark med relevante tabeller - Tre eksempler på bruk.

 

Kontaktperson(er)

Martin Hviid Nielsen

Av ,
Martin Hviid Nielsen
Rådgiver
+47 93 87 74 18

Publikasjonsnr.

443-2019

ISBN nr

978-82-436-1062-0