Bokens hensikt er først og fremst å gi leseren et begrepsapparat, en oversikt og en innføring i et omfattende emne ved hjelp av beskrivelser av funksjon og prinsipper.

Temaet relèvern er i høyeste grad en vandring gjennom teori og praksis. Denne boken er derfor en viktig «turguide» som er med underveis. Reell kompetanse etableres først når oppgavene utføres i praksis.

Målet med boken er å gi en oversikt og en innføring i de mest vanlige typer relévern for de oftest forekommende feiltyper i produksjonsanlegg. I noen tilfeller er eksempler fra aktuelle fabrikater benyttet for å belyse prinsippet. Det er også benyttet eksempler fra konkrete feiltilfeller for å gi mer substans til teksten.

Tilgjengelig i nedlastbar (pdf) utgave, blir ettersendt etter bestilling.