Rapporten presenterer resultater fra en reinvesteringsanalyse for kontrollanlegg i Tyin kraftverk. Både eksisterende sviktmodell og verktøy er brukt i denne analysen, samt en ny modell basert på Monte Carlo simulering. Sistnevnte modell ble utviklet for denne analysen.

Resultatene fra bruk av begge modellene er presentert og sammenlignet i rapporten. Det er vist hvordan begge modellene kan brukes for å ta robuste reinvesteringsbeslutninger som tar hensyn til usikkerheter i beslutningsgrunnlaget, som f.eks usikkerheter knyttet til ulike alternativer for tiltak, eller usikkerhet i fremtidige kostnader.

Tilgjengelig kun i nedlastbar (pdf) utgave.