Bakgrunn
Tilstandkontrollhåndbøkene for kraftproduksjon er et sentralt verktøy for kraftselskapene i deres daglige drift av sine installasjoner. Opprinnelsen til håndbøkene er FoU-prosjektet "Tilstandskontroll av vannkraftverk" som startet i 1990. I perioden etter dette har håndbøkene gradvis blitt oppdatert og omfanget utvidet. Presentasjonsformen har også endret seg fra papir for første generasjon til pdf-dokumenter i andre generasjon og til wiki-plattform for tredje generasjon.

Abonnementsordning
For å sikre et godt vedlikehold og regelmessig oppdatering av håndbøkene er det etablert en abonnementsordning på tilgang til håndbøkene. Inntektene fra abonnementsordningen brukes til å drifte håndbøkene, herunder oppdatere og videreutvikle innholdet. Tilgang for selskap som har tegnet abonnement gis via IP-adressen til selskapet slik at alle automatisk har tilgang.

Dersom dere ønsker å tegne abonnement, vennligst send en e-post til anna.estensen@fornybarnorge.no. Dere vil kort tid etter bestilling er gjennomført bli kontaktet for å avklare alle detaljer rundt tilgang og endelig pris. Prisen oppgitt i bestillingsskjemaet er standardpriser for tilgang til én bok. Fakturering vil bli gjennomført i henhold til tabellen under.

Priser
Prisen differensieres med størrelse på selskapet. Prisen oppgitt er for stort selskap.

Prisene gjelder tilgang til tre tekniske håndbøker (Vannkraft, Damanlegg og Vindkraft). Alle priser er årlig abonnement. Alle abonnement blir automatisk fornyet for påfølgende år dersom de ikke sies opp innen nytt år påløper.

⚈ Deltar med finansiering i Fou-prosjekt, vedlikehold og MonitorX (Fritt)
⚈ Kraft- og Nettselskaper, leverandører og rådgivende ingeniører (Medlem: 10 000 / Ikke-medlem: 12 000 kr)
⚈ Mindre Kraft- og Nettselskaper, leverandører og rådgivende ingeniører* (Medlem: 5 000 kr/ Ikke-medlem: 6 000 kr)
⚈ Skoler/utdanningsintstutisjoner (for alle bøker) (500 kr)

*Gjelder for: Kraftselskap P < 1 TWh, Nettselskap < 10 000 nettkunder, Rådgivende ingeniører og leverandører < 30 ansatte

Prisen er for tilgang for ett år løpende fra bestillingsdato.