Her får du tilgang til en "pakke" med 16 dokumenter i word-format, som gir forslag til innhold av de dokumenter som bør benyttes ved anskaffelser gjennomført ved bruk av KOLEMO eller KOLEMINI.

I vedleggene er det brukt følgende fargekoder:

 • Tekst i kursiv og rødt er instruksjoner som slettes før utsendelse.
 • Gule felter fylles ut av kjøper, eventuelt slettes, før utsendelse.

Følgende dokumenter følger med i vedleggespakken:

 • Forespørsel/instruks til tilbyder

 • Utkast til kontrakt

 • Vedlegg A – Arbeidsbeskrivelse (leveringsomfang, grensesnittdefinisjoner og spesifikke tekniske krav)

 • Vedlegg B – Vederlag (vederlag, forfall og øvrige betalingsbetingelser)

 • Vedlegg C – Fremdriftsplan/frister

 • Vedlegg D – Administrative og etiske bestemmelser

 • Vedlegg E – Øvrige spesifikasjoner og tegninger (generelle tekniske krav og standarder)

 • Vedlegg F – Kjøperens ytelser

 • Vedlegg G – Forsikringer (Leverandørens forsikringer og eventuelle andre forsikringer)

 • Vedlegg I – Leverandørens sikkerhetsstillelser/garantier

 • Vedlegg J – Leverandørens spesifikasjoner (Leverandørens supplerende spesifikasjoner)

 • Vedlegg K – Endringer (endringslogg + endringsbilag som fastsetter endringer etter avtaleinngåelsen)

 • Vedlegg L – Overtagelsesprotokoll

NB! Vedleggene sendes som Word-filer i en egen e-post etter bestilling.