Nett- og omsetningsselskaper som gjennom registrering og behandling av sensitive og mindre sensitive personopplysninger i sin dialog med kundene, må være klar over hvilke krav de er underlagt, ettersom personopplysningsloven med forskrifter gjelder også for kunderegistre.

Selskapene i energisektoren er spesielle sammenlignet med leverandører i andre sektorer som leverer varer og tjenester til privatpersoner og husholdninger. Dette gjelder særlig nettselskapene, men også kraftleverandørene.

For nettselskapene er registreringen og behandlingen av sensitive og mindre sensitive personopplysningene nødvendige for gjennomføring og administrasjon av avtalen med kunden. Da må selskapene også være klar over at personopplysningsloven med forskrifter også gjelder også for kunderegistre.

Denne veilederen bidrar til større forståelse for selskapenes ansvar i forhold til å oppfylle personopplysningsloven m/forskrifter.