Brukerveiledning REPLAN-metoden 11-12 kV luftledning

Varenr: 38192
Mann på mast

Program med brukerveiledning for effektiv og objektiv økonomisk analyse med risiko av fornyelsesalternativer på 11-22 kV kraftledninger.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Ordinær pris: 9 302,-
Medlemspris: 5 163,-
Digital

Abonnement Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det kommer en ny utgivelse. På denne måten slipper du å holde oversikt over når nye versjoner av publikasjonen kommer.

Brukerveiledningen er digitalisert, og leses online gjennom autentisert tilgang. Det er en tidsbegrenset offline mulighet. Programmet er nedlastbar for den som har tilgang. I abonnementet inngår tilgang til et brukerforum i Teams. 

Analysen er basert på REPLAN-metoden som er utviklet av SINTEF Energi med aktivt støtte fra flere distribusjonsselskaper. I metoden er det utviklet 10 forhåndsdefinerte fornyelsesalternativer for et luftledningsanlegg på 11-22 kV. Alle alternativene regner nåverdien av kostnadselementer som forbyggende vedlikehold, tap, reparasjon og KILE basert på sviktsannsynlighet for komponenter i et 20 års perspektiv. Sviktsannsynligheten beregnes basert på angitt tilstand og justeres ved fornying av komponenter i analyseperioden. 

Tilstandskarakterer for komponentene i mastepunktene inkl. line til midtpunkt i spennet på hver side lastes inn i programmet, enten fra en komplett fornyelsesbefaring, fra et nettinformasjonsarkiv eller en kombinasjon (avhengig av alder på eksisterende tilstandskarakterer for ulike mastepunkter). Programmet baserer seg på tilstandskarakterer med kriterier som beskrevet i Tilstandskontrollhåndbok kraftledning, publ. nr. 338-2011. Ut over dette, må brukeren oppgi svært få input data i analyseprogrammet. 

Sjekk også ut nettkurset Effektiv fornyelsesanalyse av mellomspente luftledninger (REPLAN).

Abonnementsvilkår og pris 
Abonnementsprisen gjelder for ett år om gangen. Om ikke annet er varslet innen 1. desember, indeksreguleres abonnementsprisen med den gjennomsnittlige konsumprisindeksen for året før med 2020 som basisår. Abonnementsavgiften faktureres i februar. Merverdiavgift tilkommer. 
Et årsabonnement må sies opp senest 1. desember for at det ikke skal videreføres påfølgende år.

Prisen vil variere med størrelse på selskapet, og endelig pris vil fremkomme når faktura sendes. Prisene er som følger:

Priser Brukerveiledning REPLAN mteoden 11-12 kV luftledning
Antall kunderMedlemIkke-medlem
Mindre enn 10 000 kunder30945163
Mellom 10 000-50 000 kunder51639302
Over 50 000 kunder671513441
Øvrige671513441

 

Kontaktperson(er)

Publikasjonsnr.

449-2020

Relaterte publikasjoner