FASIT kravspesifikasjon - Versjon 2023

Varenr: 38178
Mann på mast.

Krav til programsystem for registrering og rapportering av driftsforstyrrelser og avbrudd i kraftsystemet fra norske nettselskap fra 1.1.2022.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Pris: 2 190,-
Antall

FASIT Kravspesifikasjon inneholder detaljerte krav til beregninger, brukergrensesnitt, rapporter og grensesnitt mot andre fagsystemer/aktører som et dataprogram (FASIT-program) skal tilfredsstille for registrering og rapportering av driftsforstyrrelser og avbrudd på alle nivåer i kraftnettet. I tillegg inneholder den anbefalte løsninger til programleverandører på flere områder som ikke direkte er omfattet av krav.  

Kravspesifikasjonens målgruppe er programleverandører, men vil være nyttig for nettselskapenes kvalitetssikring av programleveranse og for spesifisering av eventuelle egne tilleggsfunksjoner. 

Versjon 2023 erstatter alle tidligere versjoner av FASIT Kravspesifikasjon.  

De vesentligste endringer i versjon 2023 er:  
⚈ Nytt brukstilfelle for Godkjenner: Slett rapport (som allerede er sent inn til FASIThub). 
⚈ Beregning av avbruddskonsekvenser for sluttbrukere med utkoblbart forbruk med momentan utkobling (varslingstid = 0) men med avtalt utkoblingsperiode. 
⚈ Standard temperaturserie for beregning av Pref endres fra 1961-1990 til 1991-2020.
⚈ "Prøvekobling mot feil" (med momentan utkobling) og liknende hendelser skal håndteres på samme måte som mislykket GIK (med momentan utkobling). 
⚈ Nytt felt i posten Reparasjon for lokal registrering og oppfølging på komponentnivå dersom det er ønskelig. 
⚈ Alle meldinger knyttet til en FASIT-rapport, inkl. Dialog, skal kunne leses/åpnes/behandles fra FASIT-rapporten. 
⚈ Diverse presiseringer til meldingshåndteringer. 

For brukere av FASIT-programvare anbefales også publikasjonen 435-2018 Veiledning for registrering av feil og avbrudd i kraftsystemet – versjon 2019.  

Tilgjengelig i nedlastbar (pdf) utgave, blir ettersendt etter bestilling. 

Kontaktperson(er)

Publikasjonsnr.

460-2022

ISBN nr

978-82-436-1080-4