FASIT kravspesifikasjon - Versjon 2024

Varenr: 38178
Mann på mast.

Krav til programsystem for registrering og rapportering av driftsforstyrrelser og avbrudd i kraftsystemet fra norske nettselskap fra 1.1.2024.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Pris: 2 190,-
Antall

FASIT Kravspesifikasjon inneholder detaljerte krav til beregninger, brukergrensesnitt, rapporter og grensesnitt mot andre fagsystemer/aktører som et dataprogram (FASIT-program) skal tilfredsstille for registrering og rapportering av driftsforstyrrelser og avbrudd på alle nivåer i kraftnettet. I tillegg inneholder den anbefalte løsninger til programleverandører på flere områder som ikke direkte er omfattet av krav. 

Kravspesifikasjonens målgruppe er programleverandører, men vil være nyttig for nettselskapenes kvalitetssikring av programleveranse og for spesifisering av eventuelle egne tilleggsfunksjoner. 

Versjon 2024 erstatter alle tidligere versjoner av FASIT Kravspesifikasjon.  

De vesentligste endringer i versjon 2023 er:  
⚈ Presisering av at tidsbegrensningen på systemvernutløsning på 1 time kun gjelder ved avbrudd i strømforsyning. 
⚈ Noen endringer på terminologi for harmonisering til standarder, kraftledning --> luftledning og kraftkabel --> kabel. 

For brukere av FASIT-programvare anbefales også publikasjonen 435-2018 Veiledning for registrering av feil og avbrudd i kraftsystemet – versjon 2019.  

Tilgjengelig i nedlastbar (pdf) utgave, blir ettersendt etter bestilling. 

MÅLGRUPPE
FASIT-ansvarlig i norske nettselskap, programvareleverandører.

Kontaktperson(er)