Forskriften ble fastsatt 1. juli 2007 og skal sikre at tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr utøves på en uavhengig og objektiv måte.

Kun tilgjengelig i trykket utgave og tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement.

⚈ Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse. 
⚈ Prisen gjelder nåværende utgave.