Forskriften må benyttes sammen med relevante normer (se under normer). Forskriften har ikke vært endret siden 1998, bortsett fra mindre, redaksjonelle endringer.

Relevante normer:

Forskriften er tilgjengelig kun i trykket utgave, og den er tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement. Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse. Prisen gjelder nåværende utgave.