Forskriften må benyttes sammen med relevante normer (se under normer). Forskriften har ikke vært endret siden 1998, bortsett fra mindre, redaksjonelle endringer.

Relevante normer:

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (FEL), forskriften er tilgjengelig digitalt her