Dette er den revidert utgave av "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr". Den største revideringen er at saksbehandlingen knyttet til utenlandske arbeidstakere som omfattes av EØS-avtalen nå er tatt ut av FEK. Her vises det til yrkeskvalifikasjonsloven. .

Forskriften er trykket opp i et særtrykk. og er kun tilgjengelig i trykket utgave.

Den er tilgjengelig både som engangskjøp eller abonnement. Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse. Prisen gjelder nåværende utgave.