NEK 399:2022 - Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

Varenr: 36236
Energi Norge tilbyr NEK399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett

NEK 399:2022 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Pris: 945,-
Antall

Abonnement Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det kommer en ny utgivelse. På denne måten slipper du å holde oversikt over når nye versjoner av publikasjonen kommer.

Utgaven har en utvidelse av virkeområde til også å gjelde anlegg som forsynes med høyspenning. Det innebærer dermed en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2022 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet et allment nett. Standarden vil nå gjelde for tilknytning av alle typer bygninger.

NEK 399 omhandler grensesnitt mellom bygningers el- og ekominstallasjoner mot tilsvarende distribusjonsnett. Utgaven har en utvidelse av virkeområde til også å gjelde anlegg som forsynes med høyspenning. Det innebærer dermed en vesentlig utvidelse av virkeområdet. Standarden spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene. Formålet med standarden er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Standarden spesifiserer også krav til design, utforming og test av tilknytningsskap. NEK 399:2022 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet et allment nett.

Noen av de viktigste endringene i den nye normen er:
⚈Imøtekomme dagens utvikling i forhold til elektrifisering
⚈Utvidelse av virkeområdet til NEK 399
⚈Egen metode for høyspenningsanlegg
⚈Havbruksanlegg

Denne standarden erstatter NEK 399-1:2018 og NSPEK 399 Metode D:2019. Normen er en publikasjon energibransjen må ha. 

Relevante forskrifter:
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)

Tilgjengelig i trykket og digital utgave. 

Tilgjengelig som engangskjøp eller abonnement.
⚈Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det skjer en ny utgivelse.
⚈Prisen gjelder nåværende utgave.

Kontaktperson(er)