NEK 486 er en meningstro oversettelse av den internasjonale og europeiske standarden EN IEC 62485-5:2021 Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries.

Standarden anvendes for installasjon og drift av stasjonære litium-ionbatterier. Den er delstandard 5 i standardserien EN IEC 62485. Merk at NEK 485:2020 for bly-syrebatterier er norsk utgave av delstandard 2 i samme serie.

Driver du eller ditt firma med prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av stasjonære litium-ionbatterier for UPS’er, nødstrøm, energilagring for bolig eller næring mfl., så skal denne standarden benyttes.

NEK 486 blir en normativ referanse i NEK 400:2022.