Den nye utgaven av NEK 700 – Informasjonsteknologi ble lansert 12. juni. Standardserien består av 3 ulike standardsamlinger som hver for seg behandler ulike deler av IKT-infrastruktur.

NEK 701 – Felles kablingssystemer

NEK 702 – Installasjon av kabling

NEK 703 – Anlegg og infrastruktur i datasentre

I denne utgaven har det blitt gjennomgått store endringer som gjenspeiler de 4 årene siden forrige utgave. Det har kommet til flere nye delstandarder, det er lagt til nye kapitler, krav har blitt fjernet og språket har blitt forbedret.

Tilfredsstiller myndighetenes bestemmelser
NEK 700 gir en god metode for at en installasjon skal etterkomme bestemmelsene i myndighetenes lover og forskrifter. Ved å følge kravene i standarden er man sikret at installasjonen er i henhold til Nkoms bestemmelser.

-God kvalitet er et stikkord for Nkom. Det er derfor vi referer til NEK 700 slik at ekom-installasjoner ivaretar til lover og forskrifter. Fagfeltet standardene spenner over er omfattende, så det er viktig at hele bransjen bruker NEK 700. Da oppfyller man ikke bare myndighetenes bestemmelser, men leverer også et anlegg byggherre vet har god kvalitet, sier Svein Roar Jonsmyr, senior ingeniør i Nkom.

Effektivt for prosjektering, installasjon og drift
NEK 700 har siden lanseringen av den første utgaven i 2012 blitt en standard store deler av bransjen har tatt i bruk. Ved at et anlegg prosjekteres etter NEK 700 får man en transparent anbudsprosess. Da er behovet for tolkninger av innholdet i anbudet mye mindre og man kan sammenligne anbud for anbud. Når installasjonen er gjennomført i henhold til standard står man også mye friere i valg av tilbydere ved drift og vedlikehold av anlegget. Installatør vil kjenne igjen metode og vet hvorfor ulike valg har blitt foretatt.

-En ting er at standardene gjør det enklere å oppfylle myndighetenes bestemmelser. En annen sak er at standarden vil virke kostnadseffektivt både i prosjektering, installasjon og drift. Mange av vurderingene og valgene man kan stå overfor er allerede bestemt i standarden. Det er derfor ikke nødvendig å bruke tid på å finne løsningene. De er der allerede, forteller Christer Varan, fagsjef Ekom i NEK.

Power over Ethernet
Et av emnene som har fått mye i oppmerksomhet i forkant av lansering er Power over Ethernet (PoE). PoE er nå en teknologi som er i ferd med å modnes og den tas i bruk i stadig nye installasjoner. Muligheten til å kombinere el- og ekom i en kabel er spesielt gunstig i tilfeller der installasjonen ikke krever mye strøm, noe det grønne skiftet er en stor pådriver for. Tidligere har det ofte vært brukt i forbindelse med kameraer og sensorer, men vi ser nå at stadig flere nye produkter som bruker PoE som strømkilde dukker opp. Eksempler på dette kan være WiFi-punkter, skjermer, belysning, persienner og til og med kjøleskap.

NEK 700 – Informasjonsteknologi er utviklet av standardiseringskomiteen NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr.