Dette er en norm for planlegging av modulære, skalerbare fleksible løsninger og infrastrukturer i ulike datasentre, for enkelt å kunne tilpasse seg endrede krav fra markedet. Normen beskriver også krav til energieffektivitet og sikkerhet.

Normen er henvisningsgrunnlag i myndighetens (NKOMs) forskrifter.

Normen er utarbeidet av NEKs normkomité NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT utstyr.

Løsninger i datasentre varierer med formål, sikkerhetsnivå, fysisk utstrekning og innplassering av ulike mobile, temporære eller permanente konstruksjoner. NEK 703 spesifiserer krav og anbefalinger for å hjelpe forskjellige parter i utforming, planlegging, innkjøp, integrering, installasjon, drift og vedlikehold av anlegg og infrastruktur for datasentre.

NEK 703 beskriver også i detalj krav og anbefalinger til energiforsyning, elektrisk distribusjon, sikkerhetsløsninger, jording og utjevningsforbindelser samt lynvern. I tillegg beskrives de ulike risikofaktorer som må vurderes.

NEK 703 består av følgende deler:
⚈ NEK EN 50600-1:2019 Del 1 General concepts
⚈ NEK EN 50600-2-1:2014 Del 2-1 Building construction
⚈ NEK EN 50600-2-2:2019 Del 2-2 Power supply and distribution
⚈ NEK EN 50600-2-3:2019 Del 2-3 Environmental control
⚈ NEK EN 50600-2-4:2015 Del 2-4 Telecommunications cabling infrastructure
⚈ NEK EN 50600-2-5:2016 Del 2-5 Security systems
⚈ NEK EN 50600-3-1:2016 Del 3-1 Management and operational information
⚈ NEK EN 50600-4-1:2016 Del 4-1 Overview of and general requirements for key performance indicators
⚈ NEK EN 50600-4-2:2016+A1:2019 Del 4-2 Power Usage Effectiveness
⚈ NEK EN 50600-4-3:2016+A1:2019 Del 4-3 Renewable Energy Factor
⚈ NEK EN 50600-4-7:2020 Del 4-7 Cooling Efficiency Ratio