Sikker jordfeildeteksjon

Varenr: 38181
Forside Sikker jordfeildeteksjon

Sikker jordfeildeteksjon i lavspente IT-nett eller tilknyttede installasjoner er et sentralt myndighetskrav, men er også krevende å oppnå. Publikasjonen drøfter og anbefaler hvordan nettselskapene kan nå dette kravet på en rasjonell måte.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Pris: 1 800,-
Antall

Publikasjonen drøfter og anbefaler hvordan jordfeil i lavspente nettanlegg eller tilknyttede installasjoner kan detekteres effektivt. Sikker jordfeildeteksjon er et sentralt myndighetskrav (ref. FEF2006, §5-2), men kan være krevende og oppnå fordi størrelsen på jordstrømmer i IT-nett kan variere mye. Publikasjonen inneholder også en omfattende eksempelsamling som vil være til nytte ved tolkning av spenningsmålinger.

Publikasjonen inneholder faglige kapitler om:

  • Teori og historikk
  • Metoder for jordfeildeteksjon
  • Deteksjon og varsling av jordfeil
  • Anbefaling til deteksjon av jordfeil
  • Eksempelsamling for jordfeil


Relevante forskrifter

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)

Tilgjengelig i både trykket og nedlastbar (pdf) utgave.

 

Kontaktperson(er)