Tilstandskontrollhåndbok - Kraftledning

Varenr: 38157
Mann foran strømnett

Håndboken er et viktig verktøy for objektiv tilstandsvurdering med karakterer som er nødvendig for videre analyse av fornyelsesbehov.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Ordinær pris: 7 233,-
Medlemspris: 4 129,-
Digital

Abonnement Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det kommer en ny utgivelse. På denne måten slipper du å holde oversikt over når nye versjoner av publikasjonen kommer.

Håndbok Kraftledning er digitalisert, og leses online gjennom autentisert tilgang. Det er en tidsbegrenset offline mulighet. Den digitale versjonen inneholder en forbedret brukeropplevelse: 

- Bruker får egen profil og kan lagre egne kommentarer i dokumentet
- Enklere navigering i meny og søkefunksjon 
- Direkte digital tilgang 

Håndbok Kraftledning omhandler enhetene strømførende system og tremast.

Hver av de nevnte enhetene er beskrevet i separate kapitler, og hvert kapittel er delt inn i følgende delkapitler: 

Komponentbeskrivelse 
Kapitlet beskriver den aktuelle enhetens oppbygging, virkemåte og primære funksjoner. 

Beskrivelsen vinkles ut fra et vedlikeholdsperspektiv, dvs. en beskrivelse av karakteristiske trekk ved enheten som medfører et vedlikeholdsbehov, f.eks. tekniske løsninger og materialvalg. 

Det er ikke mulig å beskrive alle tekniske løsninger i detalj. Beskrivelsen er derfor basert på de kraftledningssystemer som er mest vanlig i Norge. 

Skadetyper 
Kapitlet beskriver de skadene som typisk oppstår på enheten. Mulige årsaker, mulige konsekvenser og aktuelle tilstandskontrollmetoder beskrives for hver skadetype. De skadetypene som er mest aktuelle for en kraftledning er: 
Råte 
 Korrosjon
Utmatting 
Deformasjoner / forskyvninger 
Løse/defekte bolteforbindelser og deler 
Forvitring 
Hakkespetthull 
Mekaniske skader og brannskader 

Tilstandskontrollmetoder 
Kapitlet beskriver de viktigste tilstandskontrollmetodene (både inspeksjoner og direkte målinger) som kan benyttes for overvåking og diagnostisering av enhetens tilstand. Hvis en tilstandskontrollmetode kan brukes for bedømming av den aktuelle tilstanden til enheten gir dette kapitlet også kriterier for karaktersetting. 

De tilstandskontrollmetodene som er mest aktuelle for en kraftledning er: 
Visuell inspeksjon 
Termografering 
Deteksjon av partielle utladninger 
Resistansmåling 
Hammermetode 
Råtehund 
Ultralyd (PURL) 
Poletest 
POLUX 
Pilodyn 
Boring (manuelt bor eller momentbor) 

Kriterier for karaktersetting 
I noen tilfeller kreves flere tilstandskontrollmetoder og målinger for å kunne karaktersette tilstanden, f.eks. ved kontroll av kraftledningsstolper. I disse tilfellene kan kriteriene for karaktersetting være angitt i et eget kapittel. 

Tilstandkontrollprogram 
Kapitlet inneholder et veiledende tilstandskontrollprogram for den aktuelle enheten. 

Det er etablert et brukerråd som vil bistå med å forvalte håndboken med vedlegg. Vedlikehold og videreutvikling vurderes årlig på grunnlag av prioriteringer fra brukerrådet, basert på rådsmedlemmenes egne vurderinger og innspill til post@fornybarnorge.no fra andre brukere. 

Abonnementsvilkår 
Abonnementsprisen gjelder for ett år om gangen. Om ikke annet er varslet innen 1. desember, indeksreguleres abonnementsprisen med den gjennomsnittlige konsumprisindeksen for året før med 2020 som basisår. Abonnementsavgiften faktureres i februar. Merverdiavgift tilkommer. 

Et årsabonnement må sies opp senest 1. desember for at det ikke skal videreføres påfølgende år. 

Kontaktperson(er)

Publikasjonsnr.

338-2011