KOLEMO 3.2 er en kontraktstandard utviklet for bruk av energibransjen ved anskaffelser med mange grensesnitt. Primært er KOLEMO benyttet i energibransjen ved kjøp av elektromekanisk utstyr. Kontraktsbestemmelsene regulerer alle forhold fra forespørsel til leveranse og overtagelse.  

En spørreundersøkelse og en høringsrunde ligger til grunn for komiteens arbeid med gjeldende versjon. Det følger med en endringslogg fra forrige versjon. De selskapene som kom med høringssvar, kan få se sammendrag av komiteens diskusjon rundt hver enkelt tilbakemelding.  

Det pågår også en revisjonsprosess på KOLEMINI. Når KOLEMINI er ferdig revidert, vil det bli satt opp kurs på begge disse to kontraktsstandardene. 

Innholdet i KOLEMO 3.2 er parallelt norsk og engelsk.  

Fornybar Norge vil rette en stor takk til komiteen som har bidratt med revisjonsarbeidet. Komiteen har bestått av:

  • Sølvi Glevoll, Hafslund Eco / BEnergy
  • May Bente Ruud Lundby, Elvia
  • Lise Christensen, Hafslund Eco
  • Birger Godal Holt, Glitre Energi
  • Karoline Wiermyhr, Hafslund Eco

I tillegg var Synnøve Skjebreid Salthe fra Statnett aktiv i den første fasen av revisjonsarbeidet.

Fornybar Norge takker også alle som bidro med svar på spørreundersøkelse og grundige høringssvar.

Tilgjengelig i nedlastbar (pdf) utgave, blir ettersendt etter bestilling.