NEK 410A:2021 - Elektriske installasjoner i skip

Varenr: 38307
Forside NEK 410A

NE 410A er en samling av standarder hovedaklig innen NEK IEC 60092-serien. Samlet sett omfatter standarden design, vern, utstyr, installasjon, verifikasjon, testing og EMC.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Pris: 2 950,-
Antall

Abonnement Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det kommer en ny utgivelse. På denne måten slipper du å holde oversikt over når nye versjoner av publikasjonen kommer.

NEK 410 er en norsk elektroteknisk normserie som gis ut i flere deler som hovedsakelig er basert på standarder fra NEK IEC 60092-serien. Denne delen beskriver blant annet design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing. NEK 410 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om maritime elektriske anlegg (FME), og er en metode for å oppfylle forskriften.

Forskrift, veiledning til forskrift og standard angir samlet sett et minimum sikkerhetsnivå. Standardene som inngår i NEK 410 utgjør i tillegg et sentralt henvisnings-grunnlag i IMOs konvensjon SOLAS.

Inneholder følgende standarder
NEK IEC 60092-101
NEK IEC 60092-201
NEK IEC 60092-202
NEK IEC 60092-503
NEK IEC 60092-504
NEK IEC 60092-301
NEK IEC 60092-302
NEK IEC 60092-303
NEK IEC 60092-304
NEK IEC 60092-305
NEK IEC 60092-306
NEK IEC 60092-307
NEK IEC 60092-401

Kontaktperson(er)

Relaterte publikasjoner

Trykt
Forside NEK 410B:2021

NEK 410B:2021

NEK 410B:2021 er en samling av standarder fra NEK IEC 60092-serien (electrical installations in ships).
Pris: 2 195,-
Les mer