NEK 410B:2021 er en samling av standarder fra NEK IEC 60092-serien (electrical installations in ships). Samlet sett omfatter standardsamlingen spesifikke anlegg som kommer i tillegg til NEK 410A, herunder design og krav til elektriske fremdriftsmaskiner i, tankskip, skip for frakt av farlig gods, mindre fartøy samt valg og installasjon av kabler.

⚈ Denne standardsamlingen omfatter installasjoner i skip og tar for seg elektriske fremdriftsmaskiner i, tankskip, skip for frakt av farlig last, fartøy under 50m og 500t, og valg og installasjon av elektriske kabler. Standarden erstatter NEK 410-2:2010 og utgjør en teknisk revisjon.

⚈ Denne standardsamlingen er et supplement til NEK 410A:2021 når det er nødvendig å ta hensyn til de spesifikke installasjonene som er nevnt.
⚈ Standardsamlingen retter seg mot de som installerer, opererer eller planlegger elektriske installasjoner i skip. Eventuelle klassifikasjonsregler kommer i tillegg.
⚈ Brukere av NEK 410A og NEK 410B får en samling av de mest aktuelle standardene for elektriske installasjoner i skip. Standardene er anerkjente og kan brukes som dokumentasjon for Forskrift om elektriske maritime anlegg. NEK 410 er derfor et kostnadseffektivt alternativ til de engelske IEC 60092 både med tanke på direkte kostnader, at de fleste leser raskere på norsk enn på engelsk samt at det er lettere å ha oversikt over nye revisjoner enn med de mer tallrike IEC-standardene.
⚈ Utgivelsen inneholder tekniske endringer samt språkmessige forbedringer. Se forord i NEK 410 B.