Common Information Model (CIM)

illustrasjon

Hvordan henger begreper som interoperabilitet, datakvalitet, BIM, standarder, maskinlæring og datalake sammen med standarder? Hvorfor er IECs Common Information Model (CIM) viktig i denne sammenheng, og hvordan bidrar standardisering til å løse noen av disse utfordringene?

For å kunne digitalisere på en god måte må stadig flere systemer og domener knyttes sammen eller integreres. Samtidig er det viktig at forretningssiden og de ulike forretningsområdene er sentrale i de prosessene. For å gjøre dette, både teknisk og organisatorisk, er det behov for et felles vokabular. Det er dette CIM-standardene bidrar med.

Introduksjonskurset til CIM er et standardprodukt. Det kan kjøpes alene, eller kombineres med moduler innenfor ulike fagfelt. 

Introduksjon til Common Information Model (CIM)

Dette er et introduksjonskurs til CIM. Kurset gir deg en innføring i hva IEC CIM-standardene er, og hvordan CIM er et verktøy for å løse noen av de store utfordringene vi har med digitaliseringen av kraftbransjen og kraftsystemet.

Introduksjon + CIM for Power Analytics (kraftanalyse)

Dette kurset inneholder introduksjonskurs til CIM og modulen CIM for kraftanalyse. 
I modulen om kraftanalyse lærer du hvordan CIM og applikasjonsprofilene for kraftanalyse understøtter aktørene i kraftsystemets behov for kraftflytanalyse, samt hvordan en anvender CIM for å strukturere dataen relatert til kraftanalysen.  

Introduksjon + CIM for IT-arkitekter

Denne pakken inneholder introduksjonskurs til CIM og modulen CIM for IT-arkitekter.
I modulen CIM for IT-arkitekter lærer du CIM-standardene som et felles språk mellom IT-ingeniører og kraftingeniører. I CIM for arkitekter gir vi deg en introduksjon til informasjonsmodellen, kalt IEC CIM Canonical Data Model (CDM)​.  

Introduksjon + CIM for Asset Management (nettforvaltning)

Dette kurset inneholder introduksjonskurs til CIM og modulen CIM for nettforvaltning.
I modulen om nettforvaltning vil du få en innføring og oversikt over hvilke deler av CIM standardene som er relevante for ulike områder innenfor Asset Management.  

Priser:
Introduksjonskurs:
Ordinær pris: 2 550,-
Medlemspris: 1 900,-

Introduksjonskurs + en modul:
Ordinær pris: 3 200,-
Medlemspris: 2 500,-

Kontaktpersoner