• Inn i produksjon

  Kurset gir deg innsikt i de ulike formene for kraftproduksjon i Norge. Du vil også få kunnskap om sentralt rammeverk, konsesjonsprosesser, og hvordan kraftproduksjon påvirker natur og klima.
  Ordinær pris: 4 600,-
  Medlemspris: 3 600,-
  Les mer
 • Bærekraft og taksonomi for nettselskap

  Hvordan skal nettselskapene rapportere på bærekraft i fremtiden? Hvordan påvirker taksonomien og andre lovverk selskapenes rapporteringsplikter? Hvordan kan ditt selskap allerede nå skape et fortrinn ved å starte forarbeid, datainnsamling og nødvendig kartlegging?
  Ordinær pris: 1 000,-
  Medlemspris: 500,-
  Les mer
 • Bærekraft og taksonomi for kraftproduksjon

  Hvordan skal vannkraftprodusentene rapportere på bærekraft i fremtiden? Hvordan påvirker taksonomien og andre lovverk selskapenes rapporteringsplikter? Hvordan kan ditt selskap allerede nå skape et fortrinn ved å starte forarbeid, datainnsamling og nødvendig kartlegging?
  Ordinær pris: 1 000,-
  Medlemspris: 500,-
  Les mer
 • Analyseverktøy for vedlikeholds- og reinvesteringsprosjekter

  NVE har estimert at reinvesteringsbehovet for elektromekanisk produksjonsutstyr de neste 40 årene vil være ca. 150 milliarder. Behovet for nettinvesteringer vil koste omtrent like mye, i tillegg kommer investeringer på dam- og vassdragsanlegg.
  Ordinær pris: 4 600,-
  Medlemspris: 3 600,-
  Les mer

Her finner du våre nettkurs innen fornybar produksjon. Ta kurset når og hvor det passer deg.