MÅLGRUPPE
Kurset egner seg for ledere, ingeniører, økonomer, controllere og andre i produksjonsselskaper som jobber med å vurdere prosjekter.

INNHOLD
Fornybar Norge har i en serie med FoU-prosjekter samarbeidet med bransjen og SINTEF Energi om å utvikle en metodikk for analyse av reinvesteringsprosjekter. Dette innebærer en systematisk kartlegging av mulige vedlikeholdstiltak og hvordan man bør risikovurdere investeringer, for deretter å kunne prioritere vedlikeholdsoppgaver og reinvesteringstiltak på best mulig måte.

Optimalt vedlikehold har som formål å sikre ønsket tilgjengelighet av produksjonsutstyret og samtidig styre vedlikeholds- og reinvesteringskostnadene innenfor gitte rammer. Med de enorme reinvesteringsbehov som bransjen nå står ovenfor er det avgjørende å ha gode og effektive verktøy for å analysere prosjekter.

Mange kraftproduksjonselskaper har tatt i bruk disse verktøyene og kan vise til svært positive erfaringer. Dette kurset gir en gjennomgang av analyseverktøyet og metodikken som gjør det enklere å ta de riktige beslutningene.

Kurset omhandler følgende temaer:

  • Skader, skadeutvikling og levetid
  • Sviktmodellen og levetidskurver
  • Risikovurdering – hvordan risikovurdere en teknisk tilstand
  • Teknisk-økonomisk analyse
  • Tilstandskontroll og tilstandsvurdering
  • Nåverdibetraktninger av konkrete case
     

GJENNOMFØRING
Streamet forelesning - Nettkurs.
Kurset er delt opp i fire sesjoner. Varighet: Ca. 4 timer.
Kurset er tilgjengelig 45 dager etter kjøp.