MÅLGRUPPE
Kurset egner seg for rådgivere, myndigheter, akademia, VTA'er og andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger.

INNHOLD
Dette kurset gir deg et godt innblikk og vurdering av arbeider på betong platedammer som er utført ved Sintef Narvik. Du får kjennskap til stor-skala laboratorieforsøk utført i Luleå og avanserte beregninger for Kalhovd dam. Resultater fra forskningsarbeidet viser at en pilar fra Kalhovd har syv ganger større skjærstyrke når fortanning er hensyntatt! Kurset omhandler følgende temaer:

  • En innføring i resultatene fra arbeidet utført med betong platedammer
  • Case studier fra Kalhovd platedam
  • NVEs kommentarer til arbeidet som er utført

GJENNOMFØRING
Streamet forelesning - Nettkurs.
Varighet: Ca. 2 timer.
Kurset er tilgjengelig 45 dager etter kjøp.